Podzamcze

Trwa realizacja pierwszego etapu zadania: „Budowa ulic: Podzamcze, Lipowa i Dworska w Szydłowcu”.
I etap – czyli budowa ulicy Podzamcze wchodzi w końcową fazę. Wykonanie nowej drogi poprzedziła budowa kanalizacji deszczowej oraz sporządzenie dokumentacji technicznej budowy drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zwieńczeniem działań jest utwardzenie powierzchni asfaltem oraz ułożenie chodnika z wjazdami na posesje mieszkańców.

 
Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „GRES” Szydłowiec. Budowa ulic: Podzamcze, Lipowa i Dworska w Szydłowcu - I etap budowa ulicy Podzamcze został wyceniony na 235 102,51 zł, i sfinansowany z budżetu Gminy Szydłowiec. 

 

zadanie podzamcze