Komisja odbierająca drogę w Sadku.

W dniu 23.12.2020 r odbył się odbiór robót: Remont drogi gminnej w miejscowości Sadek (Sadek Polanki), gdzie  została wykonana nowa nawierzchnia.

Pracę wykonała firma „BUDROMOST STARACHOWICE” Sp. z o. o. z Wąchocka.
Kwota inwestycji wyniosła: 66 432,30 zł brutto i była realizowana z budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego.