prace w korzycach4 listopada 2015 r. w Korzycach odbył się odbiór zadania: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Korzyce”. Prace, polegające na ułożeniu terakoty w dwóch pomieszczeniach budynku świetlicy oraz w przedsionku, zostały sfinansowane z budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego. Wartość wykonanych robót – 3.000,00 zł.

Przekazanie terenu7 września gmina Szydłowiec przekazała wykonawcy prac remontowo – budowlanych działkę nr 970/2 w Szydłowcu, przy ulicy Kościuszki 225 (budynek i teren) na który zostanie zorganizowany żłobek. Wykonawcom robót będzie Spółdzielnia Rzemieślniczo – Budowlana z Radomia, a planowany termin zakończenia robót to listopad tego roku.

Przekazanie terenu7 września gmina Szydłowiec przekazała wykonawcy prac remontowo – budowlanych działkę nr 970/2 w Szydłowcu, przy ulicy Kościuszki 225 (budynek i teren) na który zostanie zorganizowany żłobek. Wykonawcom robót będzie Spółdzielnia Rzemieślniczo – Budowlana z Radomia, a planowany termin zakończenia robót to listopad tego roku.