Na przedostatnim piętrze wieży ratuszowej znajduje się odtworzona ostatnia pracownia malarza Władysława Aleksandra Maleckiego.

Rysunek Jezuska Palmowego, zwanym także Osiołkiem Palmowym. Szkic wykonany w Muzeum Narodowym w Krakowie. Pochodzi z pierwszej połowy XX w.

Zbliża się Niedziela Palmowa, dlatego chcemy podzielić się z Wami pewną szydłowiecką tradycją. Tradycją którą kontynuuje już tylko kilka miast w całej Polsce! Przy okazji dowiecie się więcej o figurze Jezusa Palmowego z Szydłowca, która jest unikatem na skalę Polski.

Szkic z podobizną Władysława Maleckiego na żółtym tle, na dole jego podpis

Władysław Aleksander Malecki urodzony w Masłowie koło Kielc, zmarł w Szydłowcu w 1900 roku. Malarz realista, pejzażysta, przedstawiciel szkoły monachijskiej w malarstwie.

Dawniej, tak jak w innych miastach i parafiach, zmarłych grzebano w pobliżu kościołów. Taką rolę pełnił również kościół św. Zygmunta – w jego murach chowano właścicieli miasta i mieszkańców zasłużonych dla miasta, a przy kościele pozostałych.

Nagrobek Katarzyny Kuklińskiej, z jej podobinzą, znajdujący się w kościele św. Zygmunta w Szydłowcu

W pierwsze dni listopada, odwiedzamy groby bliskich i zapalamy znicz, który symbolizuje pamięć o nich. Co roku jest też organizowana kwesta, która zbiera fundusze na odnowę najstarszych, dotkniętym przemijającym czasem, nagrobków. Skupiając się jedynie na cmentarzu parafialnym, zapominamy o pierwszym miejscu pochówku zmarłych w Szydłowcu - cmentarzu przykościelnym, jak i samym kościele. W zasadzie w Szydłowcu mamy dwa takie miejsca, bo do 1879 roku, Szydłowiec w swojej granicy miał dwa kościoły- główny św. Zygmunta oraz kościół szpitalny św. Ducha i św. Anny, znajdujący się w miejscu dzisiejszego placu o tej samej nazwie.
Dlatego, będąc w szydłowieckim kościele, warto się przejść po jego placu oraz jego wnętrzu i odnaleźć prawie że zapomniane nagrobki.

Ulotka reklamujące fabrykę braci węgrzeckich

Szydłowiecka Fabryka Bryczek i Karoserii Bracia Węgrzeccy powstała w 1875 roku. Fabryka znajdowała się ówcześnie na ul. Głównej, dzisiejszej ul. Kościuszki przy Zespole Szkół im. KOP. Nawet teraz można zobaczyć hale w których miał miejsce zakład produkcyjny.

Zbliżenie na nagrobek Marii I Mikołaja Radziwiłła. Przedstawia kobietę wspartą na urnie. Biały marmur.

Z okazji minionych walentynek chcemy Wam opowiedzieć o jednej z najpiękniejszych historii miłosnych tego miasta. Miłości Mikołaja i Marii Radziwiłł. Zapraszamy na kolejną część szybkiej lekcji historii!

Kalendarz na 2021 , strona z lutym i drogą do Omięcina, oraz stara mapa Polski z zaznaczonym Zygmuntowem

Widzieliście szydłowiecki kalendarz na 2021 rok? Zastanawialiście się co przedstawia zdjęcie, które umieściliśmy w lutym? Poznajcie krótką historię zapomnianego miasta - Zygmuntowa.

Obraz ukazujący Aleksandra Malanowicza.

Lokalnym zwyczajem jest, że w rocznicę powstania styczniowego składane są kwiaty pod tablicą wmurowaną w szydłowiecką farę, upamiętniającą księdza Aleksandra Malanowicza. Wielu z nas mija ją, nie zdając sobie sprawy z jej znaczenia. Nie każdy też umie odpowiedzieć na pytanie, kim był Malanowicz i dlaczego w rocznicę styczniowego zrywu niepodległościowego składamy tam kwiaty?