Informacje dotyczące regulacji prawnych i najważniejszych aspektów prowadzenia działalności w Polsce można znaleźć na stronie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu: www.paih.gov.pl.