Grafika przedstawia drogę w miejscowości Świniów. Na grafice widnieje napis "Remonty nawierzchni rozpoczete".

Wraz z rozpoczęciem wiosny, na terenie Gminy Szydłowiec rozpoczęły się prace modernizacyjne wysłużonych nawierzchni, które wymagały remontu.

9 kwietnia br. odbył się oficjalny odbiór robót w miejscowości Świniów w Gminie Szydłowiec. Roboty te dotyczyły budowy drogi Świniów - Zastronie. Nową nawierzchnię tworzy warstwa konstrukcyjna z kruszywa drogowego. Odbioru robót dokonała komisja przy udziale pani sołtys Świniowa Agnieszki Czubak. Roboty wykonane zostały przez pracowników Referatu Zarządu Dróg Gminnych Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, a finansowane ze środków funduszu sołeckiego miejscowości Świniów.

Trwają również prace przy remoncie chodnika przy ul. Jachowskiego. Łącznie zostanie wymieniona nawierzchnia o powierzchni 200 metrów kwadratowych. Inwestycja realizowana jest ze środków gminnych, a zakończenie realizacji tego zadania zaplanowane jest do końca bieżącego miesiąca.