Grafika z tekstem "We Współpracy Z Mazowieckim  Zarządem Dróg Wojewódzkich" na tle drogi.

W dniu 14 kwietnia 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu Burmistrz Szydłowca Artur Ludew wziął udział w spotkaniu ze Starostą Szydłowieckim Włodzimierzem Górlickim, Wicestarostą Anitą Gołosz, Zbigniewem Ostrowskim - dyrektorem radomskiego oddziału Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Tomaszem Lewandowskim – dyrektorem Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

Spotkanie dotyczyło deklaracji partycypacji Gminy Szydłowiec oraz Powiatu Szydłowieckiego w przygotowaniu dokumentacji projektowej na modernizację ulicy Kościuszki na odcinku od ronda przy wjeździe do miasta od strony Radomia do skrzyżowania z ulicą Jastrzębską oraz partycypacji Gminy Szydłowiec w dokumentacji projektowej ulicy Sowińskiego na odcinku od Ronda Solidarności do skrzyżowania z ulicą Zielonka.

Po wykonaniu przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich dokumentacji projektowej, na wyżej wymienionych odcinkach zostanie zrealizowana inwestycja w postaci przebudowy dróg wraz z towarzyszącymi ścieżkami rowerowymi.

Przewidywany termin sporządzenia dokumentacji to lata 2021-2022. Planowany termin realizacji zadania to rok 2023.