Logo programu Czyste Powietrze

W dniu 25 maja 2021 r. Burmistrz Artur Ludew i Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  podpisali Porozumienie w zakresie wspólnej realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Zadaniem Gminy będzie pomoc mieszkańcom w uzyskaniu dofinansowania do wymiany źródła ciepła i termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

W ramach porozumienia powstanie punkt konsultacyjny, w którym udzielanie będą informacje o Programie Czyste Powietrze. Mieszkańcy będą mogli liczyć na wsparcie w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie, przekazywanie ich do WFOŚiGW oraz pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania.