Grafika przedstawia osobę posługującą się językiem migowym, która za pomocą migania rozmawia przez komputer z innymi osobami niedosłyszącymi. Na grafice widnieje napis "System Komunikacji bez barier".

Urząd Miejski w Szydłowcu zapewni tłumacza migowego dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Usługa ta powstała zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, aby osoby niedosłyszące lub głuchonieme mogły osobiście załatwić sprawę w Urzędzie. W ramach tejże ustawy, za pośrednictwem aplikacji internetowej osoby ze szczególnymi potrzebami połączą się z tłumaczem migowym, a następnie sprawa zostanie przekazana do Kancelarii Urzędu Miejskiego. System polega na przekazie niewerbalnym z zakresu polskiego języka migowego (PJM) oraz systemu języka migowego (SJM) za pośrednictwem łączy internetowych, dostępnym od poniedziałku do soboty w godzinach 7:00-22:00 oraz niedziele i święta w godzinach 7:00-21:00.