Grafika przedstawia urnę do głosowania z informację o starcie głosowania do Budżetu Obywatelskiego.

Drodzy Mieszkańcy, możecie oddać swój jakże cenny głos na jeden projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec na 2022 rok.

Od 14 czerwca do 16 lipca mieszkańcy Gminy Szydłowiec mogą decydować, które ze zgłoszonych projektów zwyciężą, a w konsekwencji zostaną zrealizowane na terenie naszej gminy. Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego dokonał weryfikacji zgłoszonych projektów, na podstawie kryteriów określonych przez Radę Miejską. W tegorocznej edycji dziewięciu projektom udało się przejść ten etap, a są nimi:

 

 

 

  • Projekt nr 01 - Wykonanie i montaż altany ogrodowej na placu przy Warsztacie Terapii Zajęciowej;

  • Projekt nr 02 - Budowa Zbiornika Odwadniającego oraz Zagospodarowanie jego terenu na działce gminnej Nr.144 w miejscowości Świerczek;

  • Projekt nr 03 - Budowa linii oświetleniowej przy drodze gminnej w miejscowości Wola Korzeniowa;

  • Projekt nr 04 - Samoobsługowa stacja naprawy rowerów w Szydłowcu;

  • Projekt nr 05 - Budowa świetlicy wiejskiej w Szydłówku I;

  • Projekt nr 06 - Projekt i budowa chodnika przy ul. Kościuszki od nr 26A do drogi odbarczającej w Woli Korzeniowej;

  • Projekt nr 07 - Modernizacja placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie;

  • Projekt nr 08 - Strefa Relaksu na rynku!;

  • Projekt nr 09 - Budowa wiaty wraz z zadaszeniem przy gminnej świetlicy wiejskiej w Ciechostowicach, na działce nr 37/302 należącej do Gminy Szydłowiec.

Mieszkańcy Gminy Szydłowiec mogą oddać tylko jeden głos na wybrany przez siebie projekt. Kartę do głosowania należy złożyć:

Długopisy w dłoń, głosujemy!

KARTA DO GŁOSOWANIA

Szczegółowe informacje na temat Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec na 2022 rok znajdą Państwo TUTAJ