W czwartek 22 lipca stowarzyszenia i fundacje z terenu Gminy Szydłowiec odebrały umowy dofinansowania na zorganizowanie wypoczynku letniego.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych spotkali się z Zastępcą Burmistrza Anetą Furmańską, która podziękowała za zaangażowanie w sprawy lokalnej społeczności i aktywne działania na rzecz mieszkańców Szydłowca.

Łącznie w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii wsparcie otrzymało 17 organizacji. W tym roku na ten cel przeznaczono 44 000 zł.

Życzymy powodzenia w realizacji dalszych planów!