Zdjęcie przedstawia radiowóz policyjny. Na drugim planie fotografii widać uczestników obchodów Święta Policji.

24 lipca obchodzone są w całej Polsce uroczystości z okazji Święta Policji. Data ta nie jest przypadkowa, ponieważ 102 lata temu powołano do życia tę instytucję.

W Szydłowcu obchody z okazji Święta Policji odbyły się 23 lipca. Na placu szydłowieckiej komendy zgromadzili się policjantki, policjanci, a także pracownicy cywilni pełniący na co dzień służbę na terenie naszego powiatu. Uroczystość miała podniosły charakter, 21 funkcjonariuszom wręczono awanse na wyższe stopnie zawodowe: w korpusie aspirantów 11 policjantów, w  korpusie podoficerów 8 policjantów, a w korpusie szeregowych 2 policjantów. Mundurowi przyjęli nominację i gratulację z rąk Komendanta Powiatowej Policji w Szydłowcu insp. Jacka Różańskiego i Starosty Szydłowieckiego Włodzimierza Górlickiego.

Podczas obchodów nie zabrakło uroczystych przemówień. Komendant Powiatowy Policji w Szydłowcu insp. Jacek Różański mówił o randze i wadze służby. Podziękował swoim funkcjonariuszom za poświęcenie, zaangażowanie i pracę.

Odczytany został okolicznościowy list Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu insp. Waldemara Wołowca, który skierowany był do wszystkich policjantów, zarówno czynnych jak i emerytowanych.

Kilka słów do zgromadzonych skierowała Aneta Furmańska zastępca Burmistrza Szydłowca. Mówiła o oddaniu i odpowiedzialności jakie wiążą się z codziennym zakładaniem munduru: „Wasz trud toruje drogę ku lepszemu, budujecie krajobraz społeczeństwa odpowiedzialnego nie tylko za siebie, ale przede wszystkim za drugiego człowieka. Jesteście prawdziwymi politykami definicji Arystotelesa - jesteście ludźmi, którzy podejmują wszelkie działania ku dobru ogółu(…) Ostatni czas był dla Was szczególnie trudny, tym bardziej wyrażam uznanie dla Państwa służby, a w szczególny sposób dziękuję za współpracę z Urzędem Miejskim."

Honorowy patronat nad uroczystościami objął Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk.