W szydłowieckim Zamku zostanie utworzona i działać będzie PRACOWNIA HISTORII SZYDŁOWCA. 7 września odbyło się spotkanie zespołu projektowego Pracowni, w którym uczestniczył Burmistrz Artur Ludew.

Projekt pn. „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza” został oficjalnie zakończony i rozliczony w dniu 26 sierpnia 2016 roku. Od tego dnia liczony jest pięcioletni okres tzw. trwałości projektu.

Uroczyste zakończenie projektu kluczowegoRealizowany skrupulatnie przez kilka lat projekt „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu - poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza” został zakończony sukcesem.

Szydłowiec doskonale wykorzystał szansę, jaką dają fundusze europejskie i skutecznie aplikował o pieniądze, które pozwoliły na kompleksową rewitalizację zabytkowej części miasta. Dzięki szeroko zakrojonym pracom remontowym i budowlanym poprawiono nie tylko estetykę, ale także funkcjonalność zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej. Dzięki zrealizowanemu projektowi kluczowemu metamorfozę przeszedł zamek, ratusz i hotel „Pod Dębem”. Zmiany objęły także Park Radziwiłłowski i wyspę zamkową oraz Rynek Wielki, Skwer Staromiejski i ul. Radomską. Powstał także nowy obiekt - Regionalne Centrum Biblioteczno – Multimedialne. Koszt wykonanych inwestycji to blisko 30 milionów złotych - 85 % tego wydatku pokrywa dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

ZamekInternetowy portal turystyczny "Polska Niezwykła" pisze: „Szydłowiecki zamek jest jedną z największych atrakcji południowej części województwa mazowieckiego, którą warto zobaczyć podczas weekendowych podróży rodzinnych.”

Renesansowa rezydencja magnacka miała swoje lepsze i gorsze czasy. Jej historia jest bogata i nie brakuje w niej intrygujących legend. Współcześnie szydłowiecki zamek to miejsce lubiane przez mieszkańców i chętnie odwiedzane przez turystów. Przez ostatnie kilkanaście miesięcy zostało wyłączone ze sfery publicznej, aby teraz powrócić niezwykle odmienione. Obecnie, dzięki kompleksowej rewitalizacji zamek cieszy swą okazałością.

Podpisanie umowy6 maja 2014 rok Burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński podpisał umowę koncesyjną z firmą System Management na świadczenie usług w zakresie administrowania hotelem „Pod Dębem”. Tego dnia odbyło się również oficjalne przekazanie kluczy do zrewitalizowanego budynku usytuowanego na Rynku Wielkim w Szydłowcu.

Projekt kluczowyW Szydłowcu trwają intensywne prace remontowo - budowlane na obiektach objętych projektem kluczowym p.n. „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”. Rynek Wielki zyskuje nową nawierzchnię. Rewitalizowany jest Skwer Staromiejski. Wkrótce zmiany na lepsze zobaczymy na ulicy Radomskiej, gdzie obecnie trwa przebudowa kanalizacji deszczowej. Z dnia na dzień widać postępy przy remoncie zamku. Spod siatek rusztowań wyłania się odnowiona elewacja, która doskonale kontrastuje z nowym poszyciem dachowym. Pomieszczenia zamku mają położone nowe tynki, trwa odrestaurowywanie parkietów. Już widać pozytywne zmiany w otaczającym zamek Parku Radziwiłłowskim, gdzie obecnie porządkowana jest zieleń parkowa, a wcześniej wytyczone zostały alejki spacerowe, wybudowano mostki ze stylowymi balustradami oraz ustawiono lampy oświetleniowe.

RewitalizacjaJesienią 2013 roku rozpoczął się ostatni etap realizacji projektu kluczowego – zagospodarowanie Rynku Wielkiego, Skweru Staromiejskiego i ulicy Radomskiej na odcinku od Rynku do placu Marii Konopnickiej.

W pierwszej kolejności przebudowywana jest kanalizacja sanitarna i deszczowa. Rury spustowe odprowadzające deszczówkę z połaci dachowych zostaną wpuszczone w nawierzchnię i odprowadzą wodę bezpośrednio do kanalizacji. Takie rozwiązanie zapobiegnie powstawaniu kałuż i zalewaniu piwnic. Wymienione zostanie również oświetlenie uliczne. Zlikwidowane zostaną słupy i napowietrzna linia energetyczna. Przewody będą szły ziemią, a na Rynku i wzdłuż ulicy Radomskiej zostaną ustawione stylowe latarnie oświetleniowe.

Prace na zamkuSzydłowiec już za kilka miesięcy będzie perłą architektury województwa mazowieckiego. Miasto wykorzystując dofinansowanie z Unii Europejskiej w kwocie 26 mln złotych rewitalizuje przestrzeń publiczną i odnawia swoje największe zabytki, w ramach projektu kluczowego pn. „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”. Obecnie trwają prace w szydłowieckim zamku. Wkrótce wypięknieje także Rynek Wielki, ulica Radomska, Skwer Staromiejski i Park Radziwiłłowski.

Projekt kluczowyW minionym tygodniu rozpoczęły się prace przy przebudowie kanalizacji deszczowej na ul. Widok i ul. Ogrodowej w Szydłowcu. Jest to jeden z elementów realizowanego przez gminę Szydłowiec projektu „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”. Intensywne prace rewitalizacyjne trwają także w szydłowieckim zamku, gdzie obecnie prowadzone są roboty wykończeniowe wnętrz, oraz w Parku Radziwiłłowskim - oczyszczanie fosy. Prace prowadzone są również na Rynku Wielkim, gdzie wykonywana jest przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Nowe zagospodarowanie tej części miasta to m.in. wymiana nawierzchni, nowe miejsca parkingowe oraz wymiana oświetlenia ulicznego.