projekt rewitalizacja

 

Akty prawne związane z Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Szydłowiec.

W dniach od 21 lipca do 20 sierpnia 2016 r. prowadzone były konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały dotyczącej wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Szydłowiec.
Podczas konsultacji zebrano wiele cennych uwag i opinii dotyczących realizacji możliwych działań, propozycji projektów oraz formularze konsultacyjne.

Trwają konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Szydłowiec. 17 sierpnia (środa) od godziny 14.00 zapraszamy na Rynek Wielki, gdzie będzie zorganizowane stoisko informacyjne dotyczące tematu konsultacji.

Burmistrz Szydłowca, działając na podstawie art. 6 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777), zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Szydłowcu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Szydłowiec.