INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU REALIZACJI PROJEKTU PT. „RÓWNE SZ@NSE NA STARCIE – PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W SZYDŁOWCU”

Gmina Szydłowiec zakończyła realizację projektu pn. „Równe sz@nse na starcie – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Szydłowcu”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion.

Wysposażenie pracowniPracownie informatyczne we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Szydłowiec zostały wyposażone w nowe meble. Zakup biurek dla uczniów i nauczycieli oraz krzeseł jest częścią projektu pt. „Równe sz@nse na starcie – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Szydłowcu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion.

SzkolenieW dniach 3-4 marca 2012 roku w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu odbyło się szkolenie uczestników projektu „Równe sz@nse na starcie – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Szydłowcu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion.

Informacja o stanie realizacji projektu:

Trwa realizacja projektu pn. „Równe sz@nse na starcie – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Szydłowcu”.

Od początku realizacji projektu tj. od 13 maja 2011 roku, kiedy to Gmina Szydłowiec podpisała umowę o dofinansowanie projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion zrealizowano następujące działania:

  1. Przeprowadzono działania rekrutacyjne w celu wyłonienia grupy docelowej uczestników. W wyniku rekrutacji wyłonionych zostało 40 gospodarstw domowych, którym zostanie przekazany komputer wraz z bezpłatnym dostępem na okres 5 lat.
  2. Zakończono remont sal dydaktycznych przeznaczonych na sale komputerowe w placówkach oświatowych objętych projektem.
  3. Zakończono prace na modernizację sieci okablowania komputerowego i dedykowanej sieci zasilającej komputery w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Szydłowiec w ramach realizacji projektu.
  4. Zrealizowano umowę na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeń peryferyjnych.
  5. Podpisana została umowa na zakup wyposażenia do sal komputerowych w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Trwa realizacja projektu pn. „Równe sz@nse na starcie – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Szydłowcu”.

Od początku realizacji projektu tj. od 13 maja 2011 roku, kiedy to Gmina Szydłowiec podpisała umowę o dofinansowanie projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion zrealizowano następujące działania:

  1. Przeprowadzono działania rekrutacyjne w celu wyłonienia grupy docelowej uczestników. W wyniku rekrutacji wyłonionych zostało 40 gospodarstw domowych, którym zostanie przekazany komputer wraz z bezpłatnym dostępem na okres 5 lat.
  2. Zakończono remont sal dydaktycznych przeznaczonych na sale komputerowe w placówkach oświatowych objętych projektem.
  3. Zakończono prace na modernizację sieci okablowania komputerowego i dedykowanej sieci zasilającej komputery w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Szydłowiec w ramach realizacji projektu.
  4. Podpisana została umowa na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeń peryferyjnych.
  5. Obecnie trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia do sal komputerowych w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Informacja o stanie realizacji projektu pn. „Równe sz@nse na starcie – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Szydłowcu”.

Od początku realizacji projektu tj. od 13 maja 2011 roku, kiedy to Gmina Szydłowiec podpisała umowę o dofinansowanie projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion zrealizowano następujące działania:

Remont pracowni19 października br. odbyły się odbiory prac remontowych w salach dydaktycznych przygotowanych do pełnienia funkcji nowoczesnych pracowni informatycznych. Sale zostały gruntownie odnowione. Położono nowe posadzki, ściany wewnętrzne zostały wyrównane gładzią szpachlową i pomalowane farbami emulsyjnymi, zainstalowano alarmy i zmodernizowano instalację elektryczną, łącznie z montażem nowego oświetlania, a także założono rolety okienne. Remonty zostały wykonane we wszystkich szkolnych placówkach oświatowych Gminy Szydłowiec.

POIGTrwa realizacja projektu pn. „Równe sz@nse na starcie – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Szydłowcu”. Główny cel projektu zapisany jest w jego nazwie a realizowany będzie poprzez dostarczenie internetu osobom wykluczonym cyfrowo z powodu trudnej sytuacji materialnej, głównie rodzinom wielodzietnym, oraz osobom niepełnosprawnym. Drugim, równie ważnym celem projektu jest stworzenie warunków nauki informatyki i obycia z komputerem w nowo utworzonych pracowniach komputerowych w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Szydłowiec.

Podpisanie umowy o dofinansowanie„Równe szanse na starcie – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci, młodzieży i niepełnosprawnych w Gminie Szydłowiec” to kolejny projekt realizowany przez naszą gminę, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej. 13 maja Burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński przy kontrasygnacie Iwony Czarnoty - Skarbnika Gminy podpisał umowę o dofinansowanie tego zadania.