Grafika przedstawia piktogram migowy.

Do udziału w Narodowym Spisie Powszechnym 2021 zobowiązani są wszyscy mieszkańcy Rzeczypospolitej Polskiej, także osoby niepełnosprawne. Dlatego też, Główny Urząd Statystyczny uruchomił specjalną infolinię, za pomocą której osoby niesłyszące mogą dokonać spisu.

Szacuje się, że w Polsce mieszka od 500 tys. do blisko 1 mln osób głuchych lub słabosłyszących. W związku z tym, Główny Urząd Statystyczny podjął decyzję o uruchomieniu infolinii dla osób głuchoniemych. Na naszej stronie internetowej występuje możliwość połączenia się z tłumaczem migowym. W celu wykonania kontaktu z pracownikiem urzędu statystycznego należy wejść w zakładkę START, następnie zjechać na sam dół witryny, gdzie widnieje piktogram migowy. Po kliknięciu na piktogram zostaną Państwo przekierowani na infolinię spisową, gdzie lektor posługujący się PJM dokona spisu osoby niesłyszącej.

Poniżej znajduje się instrukcja w wersji graficznej jak połączyć się z tłumaczem.

pdfInstrukcja instalacji i obsługi tłumacza online