Badanie kontrolne w Nardowym Spisie Powrzechnym Ludności i Mieszkań 2021. Grupa cieszących się ludzi na niebieskim tle.

Główny Urząd Statystyczny informuje, że od 12 do 24 listopada 2021 roku będzie prowadził badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 roku.


Badanie ma na celu oszacowanie błędu pokrycia i jest także podstawowym sposobem oceny danych uzyskanych w ramach Spisu. Jest to po prostu sposób, w jakim GUS będzie weryfikował dane, które zebrał podczas spisu.

Badanie będzie realizowane na próbie 100 000 mieszkań, które zostały spisane w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Wylosowane do sprawdzenia, może być każde spisane mieszkanie.

Jak będzie się odbywać cała procedura?


Poprzez kontakt telefoniczny. Ankieterzy statystyczni będą kontaktować się telefoniczne, z numeru 22 828 88 88 z pełnoletnią osobą, która w spisie była pierwszym reprezentantem mieszkania (respondentem). W trakcie takiego wywiadu, będą zadawane pytania dotyczące: m. in. miejsca zamieszkania 31 marca 2021 r., poziomu wykształcenia, własności mieszkania, sposobu realizacji spisu.

Uczestnik badania będzie mógł zweryfikować tożsamość ankietera, samodzielnie wchodząc na stronę internetową spis.gov.pl lub dzwoniąc na infolinię: 22 279 99 99 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora). Zalecamy sprawdzanie ankieterów.

Udział w badaniu jest obowiązkowy na mocy ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021r.