Otwarcie boiska w Wysocku

9 listopada uroczyście otwarto nowoczesne boisko szkolne w Wysocku. To kolejne nowe boisko szkolne oddane w bieżącym roku, a na odbiór czekają już następne – boisko przyszkolne w Zdziechowie i kompleks „Orlik” w sąsiedztwie ZS w Majdowie.

Gośćmi PSP w Wysocku byli: Burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński, przewodniczący Rady Miejskiej Marek Zdziech, wiceprzewodniczący Józef Jarosiński, naczelnik Wydziału Edukacji UM Ewa Walczak, kierownik Miejskiego Centrum Informacji Jadwiga Kopycka dyrektor Administracji Oświaty Krystyna Adamczyk, księża – proboszcz parafii św. Mikołaja w Wysokiej Andrzej Madej i prefekt szkoły – ks. Paweł Bukała, sołtys Wysocka Stanisław Nowak, rodzice, nauczyciele. Wszystkich powitała dyrektor szkoły Jolanta Kozłowska, dziękując za nową inwestycję i zaangażowanie w jej powstanie.
Burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński mówił o dobrej współpracy z rodzicami uczniów z Wysocka i dobrej atmosferze w samorządzie, dzięki której możliwa była realizacja tylu inwestycji dla szydłowieckiej edukacji.

Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Zdziech podkreślił, jak ważny jest dla miasta i gminy zrównoważony rozwój – w tym wypadku dbałość zarówno o placówki miejskie, jak i wiejskie, a także planowe, długofalowe działanie.

„Jeszcze kilka lat temu istnienie szkoły w Wysocku stawiano pod znakiem zapytania, dzisiaj oddajemy uczniom do użytku nowoczesne boisko” – mówił Marek Zdziech.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Józef Jarosiński mówił o staraniach gminy o równe szanse dla uczniów wszystkich szkół – wiejskich i miejskich, stawiając za przykład szkołę w Wysocku. Podkreślił także poziom nauczania w szkole w Wysocku, który według ostatnich danych jest tak dobry, jak w szkołach miejskich. Głos zabrała także naczelnik Wydziału Oświaty, Ewa Walczak. Dziękując za nową inwestycję odczytała też list od wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Krystyny Bednarczyk – wychowanki szkoły w Wysocku.

Na nowym boisku wstęgę przecinano wspólnie – burmistrz, przedstawiciele Rady Miejskiej, dyrektor szkoły, rodzice i uczniowie. Ks. Andrzej Madej odmówił modlitwę i poświęcił nowy obiekt, po czym wszyscy – uczniowie, goście i rodzice rozegrali na nowym boisku inauguracyjny mecz w siatkówkę.