Turniej unihokejaW dniach od 16 do19 stycznia tego roku w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Szydłowcu odbyły się zajęcia sportowe zorganizowane przez UKS „Rekord”.

Zgodnie z harmonogramem rozegrano trzy turnieje: unihokeja dziewcząt i chłopców, tenisa stołowego i ringo. W zajęciach wzięło udział 51 uczniów pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego. Wszyscy uczestnicy feryjnych zajęć sportowych otrzymali poczęstunek, a zwycięzcy poszczególnych turniejów nagrody rzeczowe.

Koordynatorem zadania, a zarazem organizatorem turnieju unihokeja był członek Zarządu UKS „Rekord”, nauczyciel PG Nr 2 w Marek Artur Koniarczyk, który powiedział: „Jako współuczestnik projektu chciałbym serdecznie podziękować Burmistrzowi Szydłowca Panu Andrzejowi Jarzyńskiemu i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Szydłowcu za udzielenie pomocy finansowej, dzięki której zorganizowaliśmy turnieje sportowe dla młodzieży. Podczas zajęć uczniowie mogli aktywnie, w przyjemnej atmosferze spędzić ferie”.

Uczniowski Klub Sportowy „Rekord” otrzymał dofinansowanie ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na zorganizowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szydłowiec.

Turniej unihokeja