Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina właścicielom i zarządcom o obowiązkach związanych z zapewnieniem właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych (art. 61 ust.2 ustawy Prawo budowlane).

W okresie zimowym podczas długotrwałych i intensywnych opadów śniegu zwiększa się ryzyko wystąpienia stanów zagrożenia i katastrof budowlanych. Właściciele lub zarządcy obiektów budowlanych są obowiązani utrzymywać i użytkować obiekty budowlane zgodnie z zasadami wyznaczonymi przepisami Prawa budowlanego.

W razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, właściciele, zarządcy, inwestorzy i użytkownicy powinni zwrócić szczególną uwagę na stan techniczny obiektów budowlanych oraz podjąć działania mające na celu wyeliminowanie zagrożeń przez usuwanie nadmiaru śniegu i lodu z dachów budynków.

Szczególną uwagę należy zwrócić na obiekty, w których przebywa znaczna liczba osób takie jak: placówki oświatowe, hale sportowe i obiekty z płaskimi dachami.

Osoby odpowiedzialne za zaniedbania i nieprawidłowości w utrzymaniu i użytkowaniu obiektów budowlanych, podlegają odpowiedzialności administracyjnej i karnej.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r. poz.1333).